Benjamin Fayah – Pasensi anga Bribi

prod. Andriano Smalls

πŸ™Œ Fu doro wan nieuw libi marki wan boen fasi, ie mus abi Pasensi anga Bribi! πŸ™

🎢 Teh dhe takie sanie, ja moe daai loekoe, jo tong sowtoe 🎢

Releasedatum: 31 maart 2022

Producer

Releases